FH 67 wartownik z 7. P. Strzelców Wlkp na posterunku.JPG
Książka Nasze Powstanie
 

O książce

Dlaczego zatytułowaliśmy książkę „Nasze Powstanie”?

Może dlatego, że Wielkopolanie mają wyrazistą i specyficzną tradycję, że istnieje wśród nas silne poczucie tożsamości i chęć jej kultywowania.

Może dlatego, że powstanie wielkopolskie przez resztę Polaków traktowane jest nieco po macoszemu, zawsze w cieniu wielkich, tragicznych powstań narodo­wych: kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i warszawskiego. A prze­cież NASZE było zwycięskie!

Dlatego również, że jest związane z tysiącami rodzin wielkopolskich, które do dziś wspominają – że nasz dziadek…

Dlatego że – jak pisze o wielkopolskich Powstańcach Stanisław Neumert:

Można Was spotkać na małych cmentarzach

W zwartym szeregu wyrytych imion…

pamięć o powstaniu jest ciągle żywa i po wielkopolsku, z pietyzmem pielęgnowana.

Dlatego chcieliśmy, aby w 100. rocznicę wybuchu powstania na stronach tej książ­ki spotkały się wspomnienia z Wysokiej, Babimostu, Inowrocławia, Kalisza, Cho­dzieży, Zdun, Rynarzewa, Powidza… i połączyły się w historię Naszego Powstania.

okładka_książki_nasze_powstanie.png

Zasadniczym celem tej publikacji jest uhonorowanie uczestników powstania wiel­kopolskiego w 100-lecie jego wybuchu. Zadanie to można było zrealizować na wiele sposobów. Jednym z nich było stworzenie opowieści o powstaniu emocjo­nalnej, prawie beletrystycznej, którą czytałoby się lekko. Wybraliśmy formę niety­pową, w ogólnych zarysach nawet ryzykowną, ale za to, mamy nadzieję, interesują­cą. Aby ją zrealizować, przez wiele miesięcy odwiedziliśmy praktycznie wszystkie miejscowości na terenie obecnych trzech województw, które miały większy lub mniejszy związek z powstaniem. Tysiące kilometrów, wizyty w samorządach, mu­zeach, bibliotekach, izbach pamięci, niezliczone godziny rozmów z regionalista­mi zaowocowały zebraniem materiałów rozproszonych w dziesiątkach lokalnych zbiorów, książek i broszur.

Pragnęliśmy pokazać to, co jest jeszcze żywe w pamięci mieszkańców regionu, a nie tylko to, co skrywają archiwa. Ważne było podkreślenie specyfiki „nasze­go powstania”, nie tylko z perspektywy jednego z ciągu wydarzeń w drodze do niepodległości, ale zaangażowania na poziomie, miasta, małego miasteczka, wsi. Próbowaliśmy uchwycić i pokazać moment, gdy włączali się do powstania zwykli ludzie, dlatego też przytaczamy wiele osobistych relacji i wspomnień.

W książce opisujemy ponad 90 miejscowości, pokazujemy około 400 zdjęć sprzed stu lat, często jeszcze niepublikowanych.

W ramach czasowych uwzględniony został okres od kilku miesięcy poprzedzają­cych wybuch powstania aż do ostatecznego włączenia wywalczonych ziem w gra­nice państwa polskiego. Po obszernym wprowadzeniu, będącym kompendium wiedzy o powstaniu, zaproponowaliśmy kilka esejów o wybranej tematyce, mamy nadzieję, interesującej. Teatr działań wojennych został podzielony na fronty, a w ich obrębie w porządku alfabetycznym umieściliśmy poszczególne miejscowości.

O autorze

Dr Marek Rezler – historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku, biograf i publicysta regionalny.

Zajmuje się też popularyzacją dziejów Poznania i regionu w telewizji WTK, RTK, Radiu Poznań a także prowadzi na ten temat prelekcje i wykłady publiczne.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenia Miłośników dawnej Broni i Barwy, Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919.

 
Marek_Rezler_Autor_Książki_Nasze_Powstanie.jpg

Recenzja

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach Wielkopolski, istotny element patriotycznej tradycji regionu, można stwierdzić, że stało się ono trwałym komponentem tożsamości Wielkopolan. […]
W książce Nasze Powstanie omówiono przebieg powstania w około 90 miejscowościach. Tak obszerny dobór różnorodnych miejsc sprawił, że jest to ujęcie wszechstronne i zarazem całościowe. […] Praca wzbogacona została licznymi (ok. 400), starannie dobranymi fotografiami. Niektóre z nich są unikalne w swej wymowie. Mamy tutaj dowódców, szeregowców i fotografie uroczystości powstańczych: przysięgi, wręczenia sztandarów, odsłonięcia tablic. Wydawca wykorzystał bogactwo zbiorów lokalnych placówek muzealnych, bibliotek, a przede wszystkim regionalistów. Każdorazowo podana jest podstawa źródłowa, co tym samym czyni je w pełni wiarygodnymi. […]
Książka, dzięki treściom merytorycznym i bogactwu zaprezentowanych dokumentów jest niezwykle cennym opracowaniem. Współcześni badacze mogą wykorzystać przedstawione ustalenia, zweryfikowane już przez autorów. Mogą je dalej rozwijać i poddawać naukowej krytyce zewnętrznej, z pożytkiem dla nauki i czytelników. Opracowanie stanowić będzie, w pierwszej kolejności, cenne źródło informacji dla mieszkańców Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej, Kujaw, Pałuk i Pomorza. Będzie cenne zwłaszcza dla rodzin powstańców, tak licznie tutaj występujących, dumnych, że mają tak znakomitych antenatów. Zapewne korzystać z niej będą również regionaliści, historycy, krajoznawcy i dziennikarze. […] Obok profesjonalistów
i pasjonatów będzie to młodzież, uczniowie i studenci.
Książka jest swoistym kompendium historii Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 pisanego wysiłkiem ośrodków lokalnych.
— Prof. dr hab. Janusz Karwat (z recenzji wydawniczej)
spis treści.jpg
 

kontakt

Wydawnictwo AWR Chronica

awrchronica@interia.pl

501 049 162

Anna Sarbinowska-Stanek

ZACHĘCAM DO SKORZYSTANIA Z PONIŻSZEGO FORMULARZA.

Imię *
Imię